Friday, January 16, 2009

Jazdím, jazdíš, jazdíme.

Denne vídavam na našich cestách rôzne situácie, ktoré nesvedčia o prílišnej chuti dodržiavať predpisy. Najrozšírenejší jav, o ktorom občas uvažujem či nevypadol zo zákona, je otáčanie sa v riadených križovatkách. Pomaly ma to už aj prestávalo iritovať až do chvíle keď som zistil, že táto činnosť je priamo v vyučovacích osnovách autoškoly. Teraz ste si určite pomysleli, že blúznim. Ako som vôbec na také niečo prišiel? Videl som to na vlastné oči. Automobil s daným označením, evidentne na vyučovacej jazde, sa v jedenej križovatke otáčal pred mojím udiveným pohľadom. Neviem či na jeho obhajobu bude stačiť, že to bolo miesto kde v tomto smere toto ustanovenie porušuje asi tak 45% prechádzajúcich vodičov.
Podľa všetkého sa však nie je čo čudovať. Je predsa všeobecne známe, že tento predpis porušuje i premier tejto krajiny keď vedie svoje osobné vozidlo. A viete kto je vinný? Predsa fotoaparát čo to zachytil. Presne ako, aspoň pre niektorých, môžu za dopravné nehody arogantných vodičov ostrovčeky, ktoré majú, div sa svete, takýmto jazdám brániť. Podľa toho o chviľu odstránime verejné osvetlenie a v závere zakážeme vychádzanie chodcov. Alebo ešte lepšie: spravíme z nich kuželky a autá budú boulingové gule!?

Tuesday, January 13, 2009

Zákazník náš......?

Máme už niejaký čas po sviatkoch ale mne nedá nespomenúť na jedno predvianočné prekvapenie. Viem, že k najlepším marketingovým ťahom je čo najlepšie spoznať zákazníka a tohoto sa pravdepodobne chytil aj jeden zo slovenských mobilných operátorov. Myslím si, že to pojal dosť svojsky. Rozposlal totiž svojim verným zákazníkom listy s lákavými ponukami predčasného predĺženia zmluvy so ziskom nového telefónu a ďalšími výhodnými akciami a službami k tomuto danému číslu. Nadšený klient (napríklad my) pravdaže rád odstál pol až dvojhodinovú radu a dostal sa k pultu kde ho milo prijal operátor. Po prednesení požiadavky spoločne prebrali všetky detaily a vybrali vhodnú službu i mobil či počítač. Až doteraz vyzeralo všetko dobre až do momentu keď milá slečna či mládenec nezadali všetko do systému. Zrazu vysvitlo, že akciu nie je možné vykonať z dôvodu zmeny obchodných podmienok k 8.12.2008, t. j. po rozoslaní ponukových letákov. Takže aj tí zákazníci, čo ponuku dostali, služby nemohli využiť.
Mám z toho dojem, že vedenie takto túžilo spoznať svojich zákazníkov a z ich fotografií z kamerového systému si robilo vianočné nástenky. Maly by si tie zábery poriadne pozrieť lebo mnohých z nás videli naposledy.

Na záver mám k tejto firme ešte jednu malú poznámku k jej televíznej kampani. Poprosil by som mananžment aby mi poslal adresu vysokohorskej chaty na Slovensku s dostatočným signálom mobilného internetu.

Ďakujem.